Діяльність
Наша мета – розвиток інтелектуального, соціального та економічного потенціалу громадян та розвиток громадянської ініціативи у розбудові соціально-економічного та культурного простору України.
Статутні напрями діяльності
1
сприяння громадській активності для покращення добробуту та вирішення місцевих та регіональних проблем;
2
сприяння економічному та соціальному розвитку регіонів шляхом активізації інтелектуального потенціалу населення, формування та промоція успішних практик неформальної освіти, проектного менеджменту для розвитку підприємництва, громадянського суспільства, суспільної інтеграції та закріплення засад функціонування правового суспільства;
3
сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері економіки, науки, освіти і культури;
4
співпраця з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, навчальними закладами, підприємствами та установами;
5
сприяння подоланню периферійності прикордонних регіонів, налагодженню міжнародних та транскордонних економічних зв’язків, залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, підготовка та реалізація транскордонних проектів;
6
промоція кращих практик розвитку підприємництва, функціонування територіальних громад, закладів охорони здоров’я, освітніх закладів та інших інституцій громадянського суспільства;
7
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості регіонів та інтенсифікація туристичної активності;
8
організація та проведення семінарів, форумів, конференцій, тренінгів, літніх шкіл, хакатонів, ворк-шопів та інших заходів наукового та освітньо-пізнавального характеру;
9
підготовка та видання аналітичних, наукових, навчальних та інформаційно-довідкових матеріалів;
10
сприяння розробці та впровадженню нових технологій у діяльність інститутів громадянського суспільства;
11
сприяння розбудові інформаційного суспільства шляхом вивчення громадської думки, проведення незалежних соціологічних опитувань, інформування різних верств населення про можливості економічного та соціального розвитку;
12
залучення молодого покоління до активного професійного саморозвитку та сприяння активній громадській участі.
Наші цінності
Чесність - наша головна цінність. На засадах креативності та інноваційності ми створили команду професіоналів, яких об’єднує спільна ідея. Відповідальність, повага один до одного, безперервне вдосконалення, ініціативність та відкритість для партнерства –
це філософія нашого успіху.
Чесність
Відповідальність
Повага
Креативність та інноваційність
Професіоналізм та командна робота
Безперервне вдосконалення
Ініціативність
Відкритість
Партнерство
Made on
Tilda